1. Kalembasa S., Symanowicz B., Wiśniewska B. 2007. The changes in the content of carbon and nitrogen in the alkaline extracts from the mixtures of Brown coal with waste activated sludges. Polish J. of Environ. Stud., 16, 2A, III :  640-649 .

2. Kalembasa S., Godlewska A., Kuziemska B. 2007. Sulfur content in cocksfoot depending on organic wastes applied. Polish J. of Environ. Stud., 16,  2A, III, 704-706 .

3. Kalembasa S., Kuziemska B., Godlewska A. 2007. Sequential analysis of selected heavy metals in organic wastes. Polish J. of Environ. Stud.,16, 2A, III : 757-762.

4. Kalembasa S., Wiśniewska B. 2007. Wpływ dawek azotu na zawartość Ca, Mg, S i Na w biomasie ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby). Acta Agrophysica.

5. Kalembasa S., Wysokiński A. 2007. Wpływ dodatków mineralnych i organicznych do osadów ściekowych oraz kompostowania otrzymanych mieszanina zawartość w nich metali ciężkich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.

6. Kalembasa S., Kuziemska B. 2007. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na tle zróżnicowanego wapnowania na plon oraz zawartość fosforu, potasu, wapnia, magnezu i siarki w kupkówce pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. PAN

7. Kalembasa S., Kuziemska B., Godlewska A. 2007. Frakcje cynku i miedzi w wybranych materiałach organicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 520 :

8. Kalembasa S.,  Godlewska A. 2007. Wpływ mieszaniny osadów ściekowych z popiołem węgla kamiennego na zawartość kadmu, ołowiu i chromu w życicy wielokwiatowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 520 :   

9. Kalembasa D., Pakuła K., Becher M. 2007. Fractions of zinc, copper, nickel, lead and chromium in soils around municipal landfill site. Polish J. of Environ. Stud., 16, 2A, III: 738-743.

10. Wiśniewska B., Kalembasa D., Symanowicz B. 2007. Heavy metal contents in selected organic materials. Polish J. of Environ. Stud., 16, 2A, III:744-747.

11. Kalembasa D., Malinowska E. 2007. Content of macroelements in the willow biomass harvested in two-year-cycle of cultivation. Ecological Chemistry and Engineering, 14(3-4): 319-324.

12. Kalembasa D. , Malinowska E.  2007. Wpływ dawek osadu ściekowego na plon i skład chemiczny trawy Miscanthus sacchariflorus  w doświadczeniu polowym. Fragmenta Agronomica, 1(93): 113-118.

13. Kalembasa D., Felczyński K., Tkaczuk C. 2007. Wpływ wieloletniego stosowania obornika i nawozów mineralnych na zawartość Co, Fe, Mn, Li i Ti w glebie. Fragm. Agron., 1(93): 119-123.

14. Kalembasa D. , Bulińska-Radomska Z., Majchrowska - Safaryan A., Sobiech-Szczapa B.   2007.  Plonowanie oraz zawartość wybranych makroelementów w organach starych i nowych odmian zbóż, uprawianych w gospodarstwie ekologicznym. Fragm. Agron., 2(94): 135-141.

15. Kalembasa D., Jaremko D. 2007. Content of lithium, barium and strontium in waste activated sludge produced in the sewage purification plant of meat processing factory. Ecological Chemistry and Engineering, 14(5-6): 479-485.

16. Kalembasa D., Majchrowska – Safaryan A. 2007. Degradacja gleb na stoku morenowym Wysoczyzny Siedleckiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 520: 83-92.

17. Kalembasa D., Wiśniewska B. 2007. Zawartość Al, Li, Mo i Co w materiałach organicznych świeżych, kompostowanych i wermikompostowanych.  Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 520: 313-319.

18. Kalembasa D., Becher M., Pakuła K. 2007. Profilowe zróżnicowanie zawartości ołowiu, chromu i kadmu w leśnych glebach bielicoziemnych na Nizinie Południowopodlaskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 520: 465-472.

19. Kalembasa D., Pakuła K., Becher M. 2007. Metale ciężkie w madach rzecznych doliny rzeki Liwiec. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 520 : 473-478.

20. Kalembasa  D.,  Malinowska   E.  2007.  Zmiany  zawartości  metali ciężkich w Miscanthus sacchariflorus (Maxi.) Hack. pod wpływem nawożenia osadem ściekowym. Łąkarstwo w Polsce, 10: 99-110.

21. Kalembasa D., Wiśniewska B. 2007. Wpływ nawożenia obornikiem , kompostami    i  wermikompostami obornikowymi  na  plon  i  zawartość  azotu w życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) oraz w glebie. Acta Sci. Pol., Agricultura, 6(2): 39-45.

22. Wysokiński A., Kalembasa S. 2007. The influence of alkalization and composting process of waste activated sludges on lead and chromium content in plants and soil. Polish Journal of Environmental Studies, 16, 2A, III, 711-718.

23. Wysokiński A., Kalembasa S., Symanowicz B. 2007. Wpływ sposobu alkalizacji i kompostowania osadów ściekowych na zwartość boru i molibdenu w roślinach. Zeszyty Problemowe

 

Pole tekstowe:   Publikacje 2007

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ