1. Kalembasa D., Pakuła K. 2010.  Chrom w sekwencyjnie wydzielonych frakcjach z gleb brunatnoziemnych Wysoczyzny Siedleckiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 542:  721-728. 

2. Kalembasa D., Malinowska E. 2010. Działanie osadu ściekowego na zawartość metali ciężkich w biomasie trawy Miscanthus  sachariflorus oraz w glebie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 42: 198-203. 

3. Kalembasa D., Malinowska E. 2010: Zawartość wybranych pierwiastków w biomasie trawy Miscanthus sacchariflorus i w glebie pod wpływem różnych dawek azotu. Acta Agrophysica 15(2), 178: 315-322. 

4. Kalembasa D., Pakuła K. 2010.  Lead and chromium fractions in botton sediments of a canal disposing reclaimed wastewater from municipal sewage treatment plant. Polish Journal of Environmental Studies, 12: 78-82.

5. Kalembasa D., Becher M. 2010. Zasobność w fosfor gleb użytków zielonych doliny Liwca na Wysoczyźnie Siedleckiej. Wyd. ITP, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 10, 3(31): 107-117.

6. Kalembasa D., Malinowska E. 2010. The influence of mineral fertilization on the yield of Miscanthus grass, the content of nitrogen, phosphorus, potassium as well as the energetic value. Proccedings, Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice – Italy, 8-11 November 2010.

7. Kalembasa S., Wiśniewska B. 2010. Wpływ dawek azotu na zawartość i pobranie wybranych metali ciężkich przez ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Ochrona Środowiska i Zasobów naturalnych, nr 42. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 204-211.

8. Kalembasa S., Adamiak E.A. 2010. Określenie składu chemicznego makuchu rzepakowego. Acta Agrophysica 178. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 15(2): 323-332.

9. Kalembasa  S. 2010. New method for the sequential analysis of nitrogen and carbon of spent mushroom substrate  BOOK of Abstracts, International Conference on Soil Fertility and Soil Productivity – Differences of Efficiency of Soils for Land Uses, Expenditures and Returns, Humboldt – Universität zu Berlin, Germany 17-20 March 2010: 105.

10. Kalembasa S., Symanowicz B. 2010. The quantitative abilities of biological nitrogen reduction for Rhizobium galegae  cultures by goat’s rue. Ecological chemistry and engineering. 17(7): 757-764

11. Kalembasa S., Wysokiński A. 2010. Contents of selected vestigal chemical elements in shoots. Contents of willow (Salix Viminalis) at varied nitrogen nutrition. Polish Journal of Soil Science,  43/1, 57-64.

12. Kuziemska B., Kalembasa S. 2010. Influence of liming and organic fertilization on yield and content of selected heavy metals in the biomass of orchard grass. Ecological Chemistry and Engineering A,17,4-5: 529-540.

13. Kuziemska B., Kalembasa S. 2010. Influence of liming and organic fertilization on yield and content of selected heavy metals in the biomass of orchard grass. Ecological Chemistry and Engineering A, 17, 4-5: 529-540.

14. Kuziemska B., Kalembasa S. 2010. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem oraz stosowania wapnowania i substancji organicznych na zawartość żelaza, manganu i cynku w kupkówce pospolitej  (Dactylis Glomerata L.). Ochrona Środowiska i Zasobów naturalnych, nr 42. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 100-108

15. Symanowicz B., Kalembasa S. 2010. Wpływ odpadowych węgli brunatnych i osadów ściekowych oraz ich mieszanin na zawartość kobaltu, litu i glinu w glebie i roślinie. Acta Agrophysica. 15(1): 167-177.

16. Symanowicz B., Kalembasa S. 2010. Zawartość Mn, B, Mo i Co w biomasie kukurydzy nawożonej odpadowymi materiałami organicznymi, popiołem i NPKMg. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 547: 347-357.

17. Symanowicz B., Kalembasa S. 2010. Wpływ nawożenia fosforowo-potasowego na plon i zawartość makroelementów w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.). Fragm., Agron., 27(1): 177-185.

18. Wysokiński A., Kalembasa S. 2010. Influence of alkalization and composting process of sewage sludge on cadmium and nickel content in plants and soil. Ecological Chemistry and Engineering A, 17, 4-5: 423-430

 

 

Pole tekstowe:   Publikacje 2010

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ